زاده شدن

همیشه یه عالمه چیز برا نوشتن داشتم ولی جایی برا نوشتن نداشتم. امروز یه جایی برا نوشتن دارم ولی نمی دونم چرا چیزی برا نوشتن ندارم؟!!! 

/ 1 نظر / 9 بازدید
ترانه

[لبخند]زیاد به دیگران فکر نکن. هر چی دلت میخواد بنویس. وبلاگت هم مبارک.