نوشتن یا ننوشتن... مساله این است

می نویسم و پاک می کنم!

بازم می نویسم و پاک می کنم! دچار یه جور وسواس شدم. نمی دونم نوشتن چیزایی که برا من خیلی مهمه، چقدر می تونه برا دیگران جالب باشه؟!!

پس بازم می نویسم و پاک می کنم

/ 0 نظر / 9 بازدید